බුලත් වගාවේ පොහොර මාරයා

අධික මාත්‍රාවෙන් රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් සිදුවන්නේ මුදල් නාස්තිය හා වගාව විනාශයට පත්වීමේ අනතුරක් ඇති කර ගැනීම…

කාබනික වගාවේ සොඳුරු කතාවක්

අපිට අරගල කරන්න, රට අල්ලන්න යන්න විදිහක් නැහැ. ගොවිතැන්බත්  කරන්න තියෙනවා. අපි  අහස් දියෙන් තමයි වගාව…

පීදුණු අතු තරහ වෙලා ද?

බුලත් වවන ගොවීන්ට ඇතිවෙන සුලබ ප්‍රශ්නයක් තමයි බුලත් වැළෙහි අතු නොපීදීම. ඒ නිසා මුදල් වියදම් කරල…

ප්‍රමිතියට නැති පොහොර ගෙන්වන්නේ නෑ – කෘෂිකර්ම ඇමතිගෙන් සහතිකයක්

ශ්‍රී ලංකාවට සියලුම පොහොර ගෙන්වන්නේ පොහොර පනතට අනුව අදාළ ප්‍රමිතියට අනුකූල නම් පමණක් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය…

ගෙවතු වගා සතියක් ප්‍රකාශයට පත්කරයි

වස විසෙන් තොර ආහාර සුරක්ෂිතතාව අරමුණු කර ගෙන දීප ව්‍යාප්ත ගෙවතු වගා සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට…

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ රාජ්‍ය නායක සංවාදයේ දී ජනපති ලෝකයට කී කතාව

බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අනුව හැඩගැසුණු පොහොසත් දාර්ශනික උරුමයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාව මානව අවශ්‍යතා සමග පාරිසරික පරාසයන්…

වගා හානියට කෝටි 37 ක් වන්දි

වගා හානිවීමෙන් පසුගිය වසරේ (2020) යල කන්නයේ ආපදාවට පත්වූ ගෙවීන්ට කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණඩලය පසුගියදා…

වස විසෙන් තොර රටකට හමුදා දායකත්වය

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ දායකත්වයෙන් ,නැගෙනහිර ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ රණවිරුවන් නිෂ්පාදනය කරන ලද ප්‍රථම කාබනික පොහොර…

ගොවියන් රජුන් කරවන කාබනික වගා සංග්‍රාමය

“මේක දුෂ්කර වුණත් බැනුම් අහගෙන හරි ජනතාවට කියලා දෙන්න ඕනා. මේක මගේ මේ හදිසි තීරණයක් නෙමෙයි.…

රට මැද හෝරස්තම්භය යට ඵලදරන ආදර්ශ කාබනික වගාව

මෙරට ප්‍රධාන සැපයුම් මාර්ග දෙක වන  ඒ 9 ප්‍රධාන මාර්ගයත් ඒ 6  ප්‍රධාන මාර්ගයක් එකට යා…