සාගතයට තිරසර විසඳුම් දෙන සෝජාන් වගා ව්‍යාපෘති

සෝජාන් වගා ක්‍රමය යනු ඉන්දුනිසියාවේ ජනතාව විසින් භාවිත කරන සාම්ප්‍රධායික වගා ක්‍රමයකි. විශේෂයෙන් වගා කළ නොහැකි…

තක්කාලි වගාවෙන් රුපියල් කෝටියක් උපයා ගත් ‘ගොවි රජෙක් දුන් අගනා උදේශය‘

දැනට ලංකාවේ තියෙන්නේ කෘමිනාශක වර්ග ඉතාමත්  බාල ඒවා.  එහෙම හරි මිලදී ගන්න නැහැ. තියෙන එකත් විශාල…

චීනෙන් සහල් මෙට්‍රික්ටොන් ලක්ෂ 10ක පරිත්‍යාගයක්

චීන ශ්‍රී ලංකා රබර් සහල් වෙළෙඳ  ගිවිසුමට වසර 70ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන්  ශ්‍රී ලංකාවට සහල් මෙට්‍රික්…

තරුණ තරුණියන් 2500ක් සඳහා ආදර්ශ කෘෂි ගම්මාන 25ක්

තරුණ ගොවි සංවිධාන ශක්තිමත් කර දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ආදර්ශ  තරුණ කෘෂි ගම්මානය බැගින් බිහි කිරීමට කෘෂිකර්ම…

කාබනික ආහාර සාම්පල පරීක්ෂා කිරීමට නව රසායනාගාරයක්

කාබනික ආහාර වල සාම්පල පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ISO සහතිකය ලත් රසායනාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා  වන අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන්…

දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවන්න ‘ගොවි නිවාස‘ නමින් සංකල්පයකයක් එයි

කිරි නිෂ්පාදනය සහ ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් කිරි හරකෙක්, එළුවෙක්, කුකුල් පැටවු කිහිප දෙනෙක් හා…