මී මැස්සන් සහ කනෙයියන් වැල්දොඩම් පරාග සොරකමක

පරාගනය නිසි පරිදි සිදු නොවීම හේතුවෙන් වැල්දොඩම් වගාවේ ඵලදාව අඩුවන ආකාරය ගැනත්, ඊට පිළියමක් වශයෙන් කෘත්‍රිමව පරාගනය සිදුකර අස්වැන්න වැඩිකර ගත හැකි අන්දම ගැනත් අපි මීට පෙර ලිපියක් මගින් ඔබ වෙත කරුණු ගෙන ආවා. මේ එම ලිපියේ දෙවැනි කොටස.

ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදනය මධ්‍යස්ථානය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ ‘කෘෂි තාක්ෂණ තොරතුරු‘ තාක්ෂණික පත්‍රිකා අංක 60, 2021 අගෝස්තු ඇසුරිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *