මහ කන්නයට ‘පැරෂුට් තැටි‘ අඩු මිලට දෙන්න නිෂ්පාදතයින් සමග සාකච්ඡා

එළඹෙන 2021/22 මහ කන්නයේ මහ වාරි ක්‍රමය යටතේ වී වගා කරන ගොවීන්ට අවශ්‍ය පැරෂුට් තැටි අඩු මිලකට ලබා දීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් එම තැටි නිෂ්පාදනය කරන මෙරට කර්මාන්තකරුවන් සමග කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පෙරේදා (3) සාකච්ඡා කෙළේය.

මේවන විට වෙළඳපොළේ ඇති පැරෂුට් තැටියක මිළ රුපියල් 47ක් පමණවන බැවින් එම මිල අඩුකර ගොවීන්ට අවශ්‍ය පැරෂුට් තැටි අඩු මිලකට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසද ඒ සදහා රජයෙන් අවශ්‍ය ඕනෑම සහයක් එම නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දිය හැකි බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සදහන් කෙළේය.

මේ අතර පැරෂුට් තැටි ආනයනය කිරිමේදී අය කරන බද්ද අඩු කිරීමට හෝ ඉවත් කීරිමට පියවර ගන්නැයි අමාත්‍යවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන්ද ඉල්ලා සිටියේය.

මහ වාරි ක්‍රමය යටතේ ගොවිතැන් කරන ගොවීන්ට මෙවර මහ කන්නයට දින 30ක් ජලය සැපයීමට තීරණය කර ඇති නිසා කුඹුරුවල වල් ජලයට යට කර මර්ධනය කිරිමට හා එම කුඹුරුවල පැරෂුට් තැටි ආධාරයෙන් වී වගා කිරීමටත් ගොවීන් වැඩි උනන්දුවෙන් සිටින බැවින් මහ කන්නයට පැරෂුට් තැටි මිලියන දෙකකට වැඩියෙන් අවශ්‍ය බව හළෙි වී තිබේ.

එක් කුඹුරු අක්කරයකට පමණක් පැරෂුට් තැටි 350 – 400 අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යවේ. මෙම ප්‍රමාණයෙන් වෙළඳපළෛ් පවතින මිලට පැරෂුට් තැටි මිළදී ගැනීමට ගොවින්ට විශාල මුදලක් වැය වන බැවින් අඩු මුදලකට ගොවීන්ට මෙම තැටි ලබා දිම සදහා ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාවක් ඇත්ද යන්න පිළිබදව සොයාබලා තමන් දනුවත් කරන ලෙස ගොවිජන සේවා කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාටද අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

agrimin.gov.lk ඇසුරිණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *