කාබනික ගොවිතැනේ බර ගොවියාට සහ පාරිභෝගිකයාට දෙන්නෑ – ජනපතිගෙන් සහතිකයක්

කාබනික පොහොර භාවිතයට එළැඹීම නිරෝගීමත් අනාගත පරපුරක් වෙනුවෙන් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. මෙරට කෘෂිකර්මාන්තය…

‘හරිත සමාජ – ආර්ථික රටාවක් උදෙසා’ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක්

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසර විසදුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය…

රසායනික පොහොර භාවිතය මුළුමනින්ම ඉවත් කළ ‘ලෝකයේ පළමු රට බවට’ ලංකාව පත් කරනවා

ගත් පියවර ආපස්සට නොගෙන රසායනික පොහොර භාවිතය මුළුමනින්ම ඉවත් කළ ලෝකයේ පළමු රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීමේ අභියෝගය භාර ගන්නා බව…

‘වසවිසෙන් තොර රටක් බිහි කරන්න’ ජනපතිගෙන් දැඩි තීන්දු රැසක්

වස විසෙන් තොර රටක් බිහි කිරීම සදහා ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් රසායනික පොහොර, කෘමිනාශක හා…

‘රසායනික පොහොර ගෙන්වීම සම්පූර්ණයෙන් නතර කිරීමට‘ ජනපති තීරණය කරයි

රසායනික පොහොර භාවිතයෙන් ලබා ගන්නා ඉහළ අස්වැන්නකට වඩා ජීවිත මට වටිනවා – ජනපති රසායනික පොහොර ආනයනය ඉදිරි කෙටි…