දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවන්න ‘ගොවි නිවාස‘ නමින් සංකල්පයකයක් එයි

කිරි නිෂ්පාදනය සහ ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් කිරි හරකෙක්, එළුවෙක්, කුකුල් පැටවු කිහිප දෙනෙක් හා…

කිරිගව පාලනයට යොමුවන දේශීය ආයෝජකයින්ට සහන රැසක්

කිරි ගව පාලනයට යොමු වන දේශීය ආයෝජකයින්ට බදු සහන, අඩු පොළී ණය, ඉඩම් හා අවශ්‍ය වෙනත් හැම සහයෝගයක්ම…

‘හරි දේ කිරීම අභියෝගයක්’ – ජනපති ගොවිජන සේවා නිලධාරීන්ට කියයි

හරි දේ කිරීම විශාල අභියෝගයක් බවත්, ඊට එක්ව මුහුණදී ඉදිරියට යාමෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු ජයග්‍රහණය කළ හැකි…

තේ වගාව ඇතුළු අනෙකුත් වගාවන් ප්‍රවර්ධනයට රජයෙන් වැඩපිළිවෙළ රැසක්

තේ වගාව ඇතුළු අනෙකුත් වගාවන් ප්‍රවර්ධනය සඳහා රජය වැඩපිළිවෙල රැසක් ක්‍රියාවට නංවා ඇති බවත් පොහොර නොලැබීම…

නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට අදාළ විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා 2022 අයවැයෙන් මිලියන 25000ක් !

රට තුළ කිසිම ආකාරයකින් සාගතයක් ඇති වීමට ඉඩ නොතබන බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන්…

අලි – මිනිස් ගැටුමට ගැළපෙන විසඳුම් රජයේ ගිනුම් කාරක සභා වාර්තාව කියයි

අලි මිනිස් ගැටුමට විසඳුම් ලෙස එක් එක් ප්‍රදේශ වලට ගැලපෙන ආකාරයට මිශ්‍ර යෝජනා සහිත මතය අනුගමනය…

සාර්ව ආර්ථික සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික පෙර දැක්ම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසින් ‘සාර්ව ආර්ථික සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව සහතික…

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සදහා මිලියන 48,245ක්

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල වත්මන් ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සදහා මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ…

‘2050 වන විට ශ්‍රී ලංකාව කාබන් වලින් නිදහස් රටක්‘ – ජනපති එක්සත් ජාතීන්ට සහතික වෙයි

පෘථිවියේ සෞඛ්‍යය සහතික කිරීම සඳහා හරිතාගාර වායු විමෝචනය අඩු කිරීම සහ තිරසර බලශක්ති විසඳුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම…

දියර කිරි නිෂ්පාදන ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට නව වැඩපිළිවෙළක් දියත් වෙයි

දියර කිරි නිෂ්පාදන ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට ආර්ථික ඵලදායිතාවක් නොමැති ඉඩම් කිරිගව ගොවිපළ සඳහා දේශීය ආයෝජකයන්ට ලබා දීමේ…