මෙරට ප්‍රථම වරට ජෛව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනාගාර දෙකක් ඉදි කෙරේ

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ජෛව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනාගාර දෙකක ඉදිකරීම් කටයුතු  එළැඹෙන නොවැම්බර් මාසයේ ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇතැයි අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ජේ.එම්.තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය කියා සිටියාය. 

මෙම කර්මාන්ත ශාලා දෙක සෙවනගල හා පැලවත්ත සීනි කර්මාන්තශාලා ආශ්‍රිතව ඉදිකිරීමට නියමිත අතර සම්පූර්ණයෙන්ම  පරිසර හිතකාමී ලෙස මෙම කර්මාන්තශාලාවල ක්‍රියාකාරිත්වය සිදුවන බව පැවසුවාය.  මෙමඟින් වගාකරන ඉඩම් හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 20කට එනම් ලංකාවේ වගා භූමියෙන් සියයට දහයක ප්‍රමාණයකට සුපිරිසිදු ජෛව කාබනින පොහොර  ලබාදිය හැකි බවත් එමඟින් 2022 මහ කන්නයේ පොහොර අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කළ හැකි බවත් පැවසූ අතිරේක ලේකම්තුමිය තේ වගාව සඳහා  පොහොර ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද පැවසුවාය. 

“ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. අපි හදන්නේ පිරිසිදු පොහොර. අපේ කර්මාන්තශාලාවලින් ඉවත් කරන පෙරහන් මඩ, අපදියර, උක්ගහේ උඩින් කපලා ඉවත්කරන කොටස, අඟුරු ආදී දේවල් මෙහිදී ග්‍රීන් මැටීරියල්ස් විදියට අපි භාවිත කරනවා. අපද්‍රව්‍ය අපි සම්පතක් විදියට ගන්නවා මෙතනදි. ඒ අනුව අපි පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදනාගාරයක් බවට මෙය පත්කරනවා. ඒක සිදුවෙන්නේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවතාවට. මේ මැෂින් වැඩකරන්නේ ස්වයංක්‍රීය පද්ධතියක් විදියට. ආරම්භයේදී අමුද්‍රව්‍ය ඇතුළට දැම්මම එළියට එන්නේ පැකකරපු පොහොර මිටියක් විදියට.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *