දේශගුණික විපර්යාස: ඩයිනෝසරයෙක් ලෝක නායකයින්ට කියා දුන් වැදගත් පාඩම

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිය පැවැත්වෙන අතරතුරේ, ලෝක නායකයන් පුදුමයටත් භීතියටත් පත් කරමින්, විශේෂ අමුත්තකු සභාශාලාවට…

දේශගුණික විපර්යාසය යනු කුමක් ද? ඉතා සරල නියමුවක්

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යමින් පවතින්නේ ය. මේ දේශගුණික විපර්යාසය දැන් මිනිස් ජීවිතයේ සෑම…

එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස සමුළුව අමතා ජනපති කළ විශේෂ දේශනය

පෘථිවියේ පැවැත්මට මනා සහයෝගීතාවයෙන් එක්ව වැඩ කරන්නැයිජනපති සියලු ජාතීන්ගෙන් ඉල්ලයි රසායනික පොහොර සීමා කිරීම සෞඛ්‍ය සම්පන්න…

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ රාජ්‍ය නායක සංවාදයේ දී ජනපති ලෝකයට කී කතාව

බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අනුව හැඩගැසුණු පොහොසත් දාර්ශනික උරුමයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාව මානව අවශ්‍යතා සමග පාරිසරික පරාසයන්…