කාබනික පොහොර ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නෑ – කෘෂිකර්ම ඇමති

මහ කන්නය සඳහා මේ වන විටත් හෙක්ටයාර් 525,000ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් වගා කර ඇති බවත් ඉතිරි ඉඩම්…

‘සොබාදහමට එරෙහි නොවන නව කෘෂිකාර්මික විප්ලවයක් අවශ්‍යයි’ – ජනපති ජාත්‍යන්තරය හමුවේ දී කියයි

මිනිසුන් ස්වභාවධර්මයට එරෙහිව ක්‍රියා කරනවාට වඩා ඒ සමග සමපාත විය යුතු බව පෙන්වා දෙන ජනාධිපති ගෝඨාභය…