වැනිලා වගාවේ බෝග රටාවන් හඳුනාගනිමු

වැනිලා බොහෝවිට සම්ප්‍රදායික වගා කරන්නේ තනි වගාවක් ලෙස වුවත් විවිධ ක්‍රම යටතේ වගා කල හැකිය .…

ගමට ඩොලර් ගෙනෙන බුලත් වගාව ගැන ඔබ මේ කරුණු දැන සිටියාද ?

‘බුලත්’ යනු සිංහල සංස්කෘතිය හා බැදුණු සුවිශේෂී අංගයකි. මෙහි උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය පයිබර් බෙට්ලේ ( Piper betel L.) ලෙස හඳුන්වයි. පයිපරේසියේ…

කාබනික ආහාර අපනයන වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය සහතික කිරීමට EDB ගොවි කණ්ඩායම්වලට සහය දෙයි

කුඩා ගොවි කණ්ඩායම් සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණින් සහ විදේශීය වෙළඳපොළට සෘජු හා වක්‍ර ප්‍රවේශයන් ලබා ගැනීම සඳහා…

බුලත් වගාවේ පොහොර මාරයා

අධික මාත්‍රාවෙන් රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් සිදුවන්නේ මුදල් නාස්තිය හා වගාව විනාශයට පත්වීමේ අනතුරක් ඇති කර ගැනීම…

කුරුඳු අස්වනු නෙළන තාක්ෂණය නිවැරදිව දැනගන්න

වැසි කාලය ආරම්භයත් සමඟ කුරුඳු ගස්වල අලුතින් දළු හටගන්නවා. මේ දළු, ටික දවසක් යනකොට ක්‍රමයෙන් කොළ…