‘නැනෝ පොහොර භාවිතයෙන් නාස්තියත් පරිසර හානියත් අඩු වීම ගොවියාට වාසියක්‘

නැනෝ යූරියා පොහොර පිළිබඳව මේ දිනවල විශේෂ කතාබහක් ඇති වී තිබෙන්නේ ධනාත්මක මෙන්ම සෘණාත්මක අදහස් උදහස්…

‘මේ රටේ කිතුල් වතු වවන්න ඕනෑ‘

ඈත අතීතයේ සිටම අපේ රටේ පැවති පැරැණි ග්‍රාමීය කර්මාන්තයක් ලෙස කිතුල් කර්මාන්තය හැඳින්විය හැකිය. අතීතයේ වී…

‘අලියි මිනිස්සුයි ඉන්නකන් මේ ගැටුම සම්පූර්ණයෙන් නතර කරන්න බෑ’ – රාජ්‍ය ඇමැති විමලවීර දිසානායක

ගජගා තාලයට පෙරහර සරනා ඇත් රජුන් දකින විට නළල් තල මතට එසවෙන දෑතින්ම, සිය වගාබිමට කඩා…