දියර නයිට්‍රජන් පොහොර පළමු තොගය දිවයිනට

මහ කන්නයේ වී වගාව, අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ර භෝග, එළවළු හා පළතුරු වගා සඳහා අවශ්‍ය පරිසර හිතකාමී නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර…

මහ කන්නයට අවශ්‍ය කාබනික පොටෑසියම් පොහොර දිවයින පුරා බෙදා හැරීම ඇරඹෙයි

මහ කන්නය සදහා අවශ්‍ය පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් කාබනික පොහොර මෙට්‍රික්ටොන් 30,000ක් අද (13)කොළඹ වරායෙන් ගොඩ බාන ලද බව…